Units for U, Werkspoorkwartier

Units 4 U, een nieuwbouw plan ontwikkeld voor een beter gebruik van het terrein en een betere opbrengst van de opstallen. De bestaande hal op het adres Nijverheidsweg 29 te Utrecht stond al enige jaren voor een flink deel leeg. Het nieuwe ontwerp biedt afzonderlijk te verhuren bedrijfsunits.
Deze worden in twee stroken haaks op de Nijverheidsweg geprojecteerd, waarbij om en tussen de strookjes voldoende ruimte overblijft voor parkeren en doorzicht door het terrein. De units zijn tweelaags en verschillend van grootte. Om bovendien de keuzevrijheid qua afmetingen te vergroten, zijn de units tot twee of drie te combineren.
Om dit in het gevelbeeld in te kunnen passen zijn “vakwerken” gemaakt waarvan de architectuur refereert aan de bestaande hallen van Werkspoor met het spel van zwart gecoate staalprofielen die met glasstroken, overheaddeuren en dichte gevelvlakken met zilverkleurige golfplaat worden ingevuld. Op de kop van de breedste strook die zich naar de Nijverheidsweg keert, is het systeem gedraaid om een front naar de straat en het entreegebied van het terrein
te maken.

Foto’s: Julka Veerman