Bungalow aan de oude spoorlijn

We hebben een bijzondere woning ontworpen die zich tegelijkertijd laat zien én opgaat in haar omgeving op het dijklichaam van de vroegere spoorlijn van de Bilt naar Zeist. Door de draagconstructie aan de zuidzijde naar buiten te halen is een transparante gevel ontstaan die op de hoek geheel kan worden geopend. Op deze manier konden we de wens van onze opdrachtgevers om echt in het bos te leven, vormgegeven als een woonruimte die onderdeel is van de bostuin en de bostuin als onderdeel van de woonruimte. Het materiaal van de dichte gevelvlakken is gemetselde Belgische leisteen, die de woning door kleur en textuur een ruige, natuurlijke en warme uitstraling geeft. Het dakvlak is opgedeeld in een hoger en lager niveau dat de horizontale geleding van het gebouw benadrukt, het kraagt ver over om te hevige zoninstraling in de zomer te voorkomen.

Programma:
Het wonen is grotendeels op de begane grond gelokaliseerd, in het souterrain is plek gemaakt voor twee slaapkamers en de badkamer. In de kruipruimtes bevinden zich de installatieruimten en opslagtanks.

Ontwerp en duurzaamheid:
In deze woning is een uitgekiend verwarmingssysteem met luchtwarmtepomp en warmteterugwinning geïnstalleerd en hoefde geen aansluiting op het gasnet te worden gemaakt. De hiervoor benodigde elektriciteit wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Het regenwater wordt opgevangen in het bassin aan de voorzijde en een ondergrondse watertank, waaruit het water voor spoeling van de toiletten, wassen van de auto en irrigatie van de tuin wordt betrokken.