Uitbreiding Doopsgezinde Kerk Aalsmeer

Het bestaande kerkgebouw uit 1926 is ontworpen door J.F. Staal en ligt aan de oude dorpsader Zijdstraat. Op het vrijgekomen perceel grenzend aan het voorplein van de kerk is deze uitbreiding gerealiseerd.

Het bestemmingsplan schreef een winkel aan de straatzijde op de begane grond voor. De achterzijde van het perceel moest aansluiten op de bestaande kerk.
Het nieuwe gebouwvolume is samengesteld uit twee bouwdelen. Het ene deel richt zich op de winkelstraat, het andere deel sluit aan op het kerkplein en de kerk.
De detaillering en de lichtinval in de binnenruimten zijn geïnspireerd op de bestaande kerk. De gemêleerde kleur van de natuursteen leien zorgt voor een geleidelijke overgang tussen oud en nieuw.
Met het positioneren van de trap en gang hebben we gezorgd voor maximale flexibiliteit in gebruik en verhuur mogelijkheden. De boven de winkel gelegen kantoren zijn naar keuze apart verhuurbaar of door de kerk zelf te gebruiken. De twee zalen onder de kap kunnen samengevoegd worden tot één grotere ruimte.

i.s.m K.Elffers
Foto’s: Roos Aldershoff