Kinderdagverblijf de Bereboot in Helmond

Voor kinderen is buiten spelen essentieel en dat is dan ook het thema van dit ontwerp:
We creëerden een aantal overdekte buitenruimtes en gebruikten die om de basisvolumes te verrijken. Een aantal is geplaatst aan de koppen, andere langs de zijgevels. De bestaande middeleeuwse stal op het terrein is behouden als avontuurlijke buitenspeelplek. Dit nieuwe ensemble voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ligt op een bijzonder, landelijk perceel aan de rand van Helmond, een locatie die bestempeld is als cultuurhistorisch waardevol. We hebben gekozen voor een aaneenschakeling van eenvoudige volumes met de typologie van een stal, zodat het landelijke karakter van de kavel intact blijft. Om de entree te markeren is het gebouw daar hoger en loopt er een as dwars door het gebouw met zicht op het open weiland. Binnen zijn er brede, lichte gangen met extra speelplekken voor bijzondere activiteiten.

Programma:
4 kinderopvang groepen , 5 groepen voor buitenschoolse opvang en een verhuurbare zaal met eigen keuken.

Ontwerp en duurzaamheid:
De opzet van constructie en installaties maakt het mogelijk om in de toekomst gemakkelijk een andere indeling te realiseren. Er is gebruik gemaakt van passieve zonne-energie (oriëntatie van de ruimtes en de glasopeningen) en van natuurlijke ventilatie, daarnaast zijn duurzame materialen en zonnepanelen toegepast. Het gebouw is ontworpen voor montagebouw, dit zorgde voor een snel bouwproces en weinig bouwafval.