Kinderpaleis, kindcentrum te Almere

Kinderdagverblijf Kids Stories is ontwikkeld door jonge particuliere opdrachtgevers. De driehoekige kavel bevindt zich in het Homeruskwartier Oost in het nieuwe stadsdeel Almere Poort en is omringd door vrijstaande particuliere woonhuizen. De bouwmassa met omvangrijke programma is geleed en verticaal geperceleerd om aan te sluiten aan de kleinere de schaal van omgeving.

De opdrachtgevers wenste een gebouw met een klassiek karakter, voorzien van modern comfort. De traditionele baksteengevels zijn verrijkt met een sierlijk verspringend metselwerk. Het gebouw is dusdanig ontworpen zodat het in toekomst makkelijk voor andere functie verbouwd kan worden. De opzet van constructie en installaties alsmede routing en positie van trappenhuizen bieden de nodige flexibiliteit.
Naast 8 groepsruimten voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang biedt het gebouw een aantal bijzondere plekken voor speciale naschoolse activiteiten zoals een kleine bioscoopzaal en een multifunctionele ruimte, welke als ontbijtzaal, peuterspeelzaal en ruimte voor workshops is te gebruiken. De ruime dakterrassen dienen als extra buitenspeelplek voor de aangrenzende buitenschoolse opvanggroepen.

i.s.m K.Elffers
Foto’s: Roos Aldershoff

Kindcentrum Magiek, Aalsmeer

Een deel van Crown Studio’s in Aalsmeer is herbestemd en omgetoverd tot kindcentrum Magiek.
Magie van theater en natuur, het thema van dit centrum, is door ons vertaald in het interieurontwerp. De indeling en de inrichting stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en bieden hen veel uitdaging. In dit kinderdagverblijf herkennen de kinderen hun eigen groep aan “decorhuisjes“. Door de deur in het decor stappen ze hun eigen groepsruimte binnen. De inwendige ramen zijn op verschillende hoogtes geplaatst. Hierdoor zien de kinderen hun vriendjes en houden de volwassenen tegelijkertijd het overzicht. (4-ogenbeleid).
De buitenschoolse opvang is ontworpen met ruimtes van verschillend karakter: open nissen, halfopen en dichte ruimten scheppen mogelijkheden voor diverse activiteiten zoals dans, muziek en ontdekking van natuur. Uiteraard zijn er ook plekken om even te rusten.
Programma: 6 kinderdagverblijf groepen en een buitenschoolse opvang voor 60 kinderen

i.s.m K.Elffers
Foto’s: Roos Aldershoff

Kinderdagverblijf in monument

Kinderdagverblijf Johanna Margaretha is gehuisvest in een van de eerste gebouwen die begin vorige eeuw speciaal voor kinderopvang is ontworpen op een vrij liggende locatie aan het Noorderpark in Amsterdam.
Het monumentale pand is gerestaureerd en aangepast aan de nieuwste pedagogische inzichten en technische eisen van een modern kinderdagverblijf.
Het open-deurenbeleid van de opdrachtgever is de basis van de nieuwe ruimtelijke organisatie. Ook zijn de afmetingen van de groepsruimtes op de begane grond zodanig ontworpen dat flexibel kan worden ingespeeld op veranderende vragen in de kinderopvang. We hebben het gebouw meer geopend. Het uitzicht en de relatie met het park zijn versterkt door zichtlijnen te creëren waardoor alle ruimtes direct contact met elkaar en met de omgeving hebben.
De locatie biedt ruimte aan 6 groepen, allen grenzend aan de ruime buitenspeelplaats of het dakterras.
Karakteristieke, monumentale elementen zijn gehandhaafd. We hebben het gebouw lichter en luchtiger gemaakt door ingrepen als het zichtbaar maken van de kapconstructie en het maken van doorbraken tussen verschillende ruimtes. In deze vernieuwde, hoge ruimtes met zichtbare kap zijn “speelhuisjes” met pantry en berging gemaakt. Het bloemmotief in de nieuwe gietvloeren verzacht de strenge sfeer van de oude gangen.

Dit project stond op de shortlist van de Geurt Brinkgreve Bokaal. Uit het juryrapport: “Op initiatief van de betrokken architecten is gezocht naar een manier om de noodzakelijke renovatie te bekostigen. Stadsherstel is bereid gevonden om het pand te kopen en te verhuren aan Tinteltuin. In het gebouw is zoveel mogelijk openheid gebracht door zichtlijnen te maken tussen de verschillende ruimten en naar het Florapark. Op speelse wijze en met opvallend kleurgebruik zijn losse elementen met speelvloertjes toegevoegd. Bij de renovatie zijn de kwaliteiten van het gebouw optimaal gebruikt, het gebouw heeft een positieve uitstraling op de omliggende buurt.”

i.s.m K.Elffers
Foto’s: Roos Aldershoff

Kinderdagverblijf de Bereboot in Helmond

Voor kinderen is buiten spelen essentieel en dat is dan ook het thema van dit ontwerp:
We creëerden een aantal overdekte buitenruimtes en gebruikten die om de basisvolumes te verrijken. Een aantal is geplaatst aan de koppen, andere langs de zijgevels. De bestaande middeleeuwse stal op het terrein is behouden als avontuurlijke buitenspeelplek. Dit nieuwe ensemble voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ligt op een bijzonder, landelijk perceel aan de rand van Helmond, een locatie die bestempeld is als cultuurhistorisch waardevol. We hebben gekozen voor een aaneenschakeling van eenvoudige volumes met de typologie van een stal, zodat het landelijke karakter van de kavel intact blijft. Om de entree te markeren is het gebouw daar hoger en loopt er een as dwars door het gebouw met zicht op het open weiland. Binnen zijn er brede, lichte gangen met extra speelplekken voor bijzondere activiteiten.

Programma:
4 kinderopvang groepen , 5 groepen voor buitenschoolse opvang en een verhuurbare zaal met eigen keuken.

Ontwerp en duurzaamheid:
De opzet van constructie en installaties maakt het mogelijk om in de toekomst gemakkelijk een andere indeling te realiseren. Er is gebruik gemaakt van passieve zonne-energie (oriëntatie van de ruimtes en de glasopeningen) en van natuurlijke ventilatie, daarnaast zijn duurzame materialen en zonnepanelen toegepast. Het gebouw is ontworpen voor montagebouw, dit zorgde voor een snel bouwproces en weinig bouwafval.